Warunki usługi

na marzec 2018 r

WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU JAFILI

 1. Platforma
  1. W oparciu o niniejsze Warunki użytkowania, Jafila zapewni Ci informacje i oferty dostępne na Platformie za darmo. Te informacje i oferty, które mogą zawierać reklamy, pochodzą od strony trzeciej, a nie od Jafila, chyba że wyraźnie określono, że pochodzą od Jafila.
  2. Jafila zapewni także opcje interakcji w oparciu o niniejsze Warunki użytkowania lub możesz to zrobić teraz. Jafila dąży do ciągłego rozszerzania odpowiedniej oferty interakcji. Te istniejące lub przyszłe planowane opcje interakcji są w szczególności następujące:
   1. Funkcja czatu: Jafila może mieć niezmoderowaną funkcję czatu na platformie, dzięki czemu można rozmawiać z innymi użytkownikami, którzy są obecnie na platformie lub są zalogowani na swoje konto platformy (patrz także punkt 5).
   2. Funkcje mediów społecznościowych: Jafila może również posiadać inne funkcje mediów społecznościowych na Platformie, które możesz wykorzystać do komunikacji z innymi użytkownikami aktualnie na Platformie lub zalogowanymi na swoje konto platformy. Możesz publikować w niektórych obszarach platformy, na przykład na stronie profilu twojego konta, np. Zdjęcia, komentarze lub twój aktualny status (np. "[Użytkownik XYZ jest aktualnie w [Restauracja, firma lub inna lokalizacja])" (zobacz także punkt 5).
   3. "Dobre uczynki" cechy: Jafila może również obsługiwać obszar na platformie, który przypomina ogłoszenia i oferuje pomoc innym użytkownikom, którzy są aktualnie zalogowani na platformie lub zalogowani na swoje konto platformy, lub inni tacy użytkownicy mogą poprosić o pomoc (np. serwis, wyszukaj pomoc w ogrodzie, patrz także punkt 5.).
  3. Nie będziesz zawierać żadnych umów z Jafila innych niż niniejsze Warunki użytkowania oraz warunki Twojej zgody (w tym zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych od Jafila i stron trzecich). Dotyczy to w szczególności - ale nie wyłącznie - następujących przypadków:
   1. Kiedy używasz lub oferujesz "dobry uczynek" usługi, właściwa (umowna) relacja powstaje bezpośrednio między użytkownikiem a użytkownikiem, który dostarcza lub odbiera "dobre uczynki". usługa dla ciebie.
   2. W przypadku skorzystania z oferty kupna, promocji rabatowej lub innej promocji od stron trzecich, które promują lub w inny sposób pojawiają się na Platformie, stosowne (umowne) stosunki powstają bezpośrednio między Tobą a takimi stronami trzecimi.
  4. W każdym razie Jafila działa tylko jako operator zapewniający platformę. Jafila nie jest pośrednikiem. Dlatego Jafila nie ponosi odpowiedzialności za takie (umowne) relacje, które mogą powstać między Tobą a stronami trzecimi.
 1. Zakres niniejszych Warunków użytkowania
  1. Warunki użytkowania są obowiązkowe dla wszystkich użytkowników platformy.
  2. Niniejsze Warunki Użytkowania obowiązują od 01.02.2016. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Warunków korzystania w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Warunki użytkowania poprzedzające ich użycie w takich przypadkach można znaleźć pod następującym linkiem: htp: //jafila.com/terms.
  3. Jeśli nie zgadzasz się ze zmienionymi i / lub uzupełnionymi Warunkami korzystania, musisz usunąć swoje konto. Dlatego prosimy o regularne zapoznanie się z warunkami użytkowania, nawet jeśli poinformujemy Cię o takich zmianach i uzupełnieniach za pomocą danych kontaktowych (np. Podanego adresu e-mail), które podałeś nam na swoim koncie lub w ogłasza się przebieg twojego ogłoszenia o koncie.
 1. Twoje konto
  1. Aby móc w jak największym stopniu korzystać z funkcji platformy, potrzebujesz konta, na którym jesteś zalogowany podczas wizyty na platformie.
  2. Będziemy wykorzystywać dane osobowe podczas tworzenia konta, aby zarządzać Twoim kontem i pomagać w korzystaniu z platformy oraz powiadamiać Cię o zmianach i / lub dodatkach do niniejszych Warunków użytkowania.
  3. Będziemy wykorzystywać dane osobowe w ramach procesu tworzenia konta w celu dostarczania informacji i reklam dotyczących Jafila - a zatem także o nas samych.
  4. Na koniec chcielibyśmy wykorzystać dane osobowe, które nam przekazujesz, w ramach procesu tworzenia konta, w szczególności adres e-mail, ale także aby umożliwić naszym reklamodawcom dostarczanie informacji i reklam dotyczących ich towarów oraz / lub usług (do reklamodawców patrz także punkt 4, aw szczególności punkt 4.2 zawierający link do naszego przeglądu reklamodawcy). Ponieważ platforma jest dostępna bezpłatnie, jest to konieczne, między innymi, do utrzymania działania platformy. Niniejszym wyrażasz zgodę na wykorzystanie tych danych zgodnie z punktem 3.4 i dlatego prosimy Cię o aktywne zaznaczenie odpowiednich informacji w ramach procesu tworzenia konta). Użytkownik może wycofać swoją zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu przesyłania informacji i promowania towarów i / lub usług naszych reklamodawców w dowolnym momencie, modyfikując ustawienia swojego konta. Możesz znaleźć to ustawienie na swoim koncie pod adresem http://jafila.com/overview&p=profile
 1. Reklamy osób trzecich - Nasi reklamodawcy i zgoda na ochronę danych
  1. Jafila oferuje stronom trzecim możliwość reklamowania swoich towarów i usług na samej platformie lub poszczególnych użytkowników (np. Przez e-mail na e-mail ogłoszony przez Ciebie na koncie lub podczas tworzenia konta - poczty, na czacie, za pośrednictwem prywatnych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem forum lub innych funkcji społecznościowych lub poprzez wyświetlenia w profilu użytkownika).
  2. Te strony trzecie są następnie nazywane "reklamodawcami". Aktualna lista wszystkich reklamodawców i ich towarów i / lub usług znajduje się tutaj: http://jafila.com/business.
  3. Będziemy aktualizować tę listę regularnie i poprosimy Cię o przeczytanie tej listy regularnie, mimo że będziemy Cię na bieżąco aktualizować, korzystając z Twoich danych kontaktowych (np. Podanego adresu e-mail), które podasz nas na koncie lub ogłaszamy w trakcie tworzenia konta.
  4. W odniesieniu do reklamowania towarów i / lub usług naszych aktualnych reklamodawców, prosimy ponownie o zwrócenie szczególnej uwagi na punkt 3.4: Jeśli nie chcesz już otrzymywać reklamy towarów i / lub usług, możesz wyrazić zgodę w punkcie 3.4 odwołania w dowolnym momencie, zmieniając ustawienia swojego konta.
 1. Społeczność Jafila i obowiązki użytkownika
  1. Czy Jafila powinien prowadzić (niemoderowany) czat, forum (niemoderowane), inną (niemoderowaną) cechę społeczności, (niemoderowane) funkcje mediów społecznościowych lub (niemoderowane) "dobre uczynki" na platformie (pojedynczo lub łącznie, "Jafila - Wspólnoty ", w szczególności odnosi się do odpowiedniego zastosowania:
  2. Odczytywanie publicznie dostępnych wpisów, wpisów i wiadomości jest również możliwe bez konta w społeczności Jafila. Każdy użytkownik musi przestrzegać następujących zasad:
   1. Społeczność Jafila jest ściśle platformą techniczną: Jafila zapewnia użytkownikom jedynie przestrzeń dyskową w związku z publikowaniem treści przez użytkowników w celu publikowania ich treści i udostępniania jej innym użytkownikom.
   2. Jafila wyraźnie nie popiera treści publikowanych przez użytkowników.
   3. Treści te nie są moderowane ani przeglądane przez Jafilę, zwłaszcza, że ​​ta treść jest treścią stron trzecich.
   4. Jafila nie może zagwarantować, że społeczność Jafila jest kompatybilna z wyposażeniem technicznym użytkownika.
  3. Ponadto Jafila nie zobowiązuje się do nieprzerwanego utrzymywania społeczności Jafila w nieprzerwanym i dostępnym Internecie. Jafila jest uprawniona do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług i świadczenia usług na czas nieokreślony z przyczyn wewnętrznych, takich jak alimenty. Planowane przerwy będą - o ile to możliwe - ogłaszane z wyprzedzeniem na platformie.
  4. Treść treści publikowanych przez użytkownika leży wyłącznie w gestii użytkownika. Użytkownik może właściwie używać społeczności Jafila zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania i zgodnie z prawem austriackim. W szczególności każdy użytkownik musi
   1. nie nadużywania społeczności Jafila, w szczególności w celu powstrzymania wszelkich nielegalnych lub niemoralnych treści lub odniesienia się do takich informacji i postów za pomocą hiperłączy, które naruszają prawa osób trzecich lub są niezgodne z prawem (np. pogwałcenie osobowości, praw autorskich, znaków towarowych, konkurencji i innych praw do osoby trzecie);
   2. nie wykorzystywać społeczności Jafila do przekazywania Treści obraźliwych lub zniesławiających lub które w sposób wyraźny nie propagują prawdziwych zarzutów wobec faktów stronom trzecim, które mogą dyskredytować lub dyskredytować strony trzecie w opinii publicznej, a odpowiednie informacje mają zagrozić reputacja innych osób lub powodować inne niedogodności związane z ich nabyciem lub awansem;
   3. zaszczytem zachowania prywatności, integralności i godności innych;
   4. publikowania jakichkolwiek treści, danych, tekstów, obrazów, plików, linków, oprogramowania lub innych treści sprzecznych z przepisami prawa, w szczególności niezgodnymi z prawem, szkodliwymi, zastraszającymi, napastliwymi, oszczerczymi, wulgarnymi, obscenicznymi, nienawistnymi, podżegającymi, rasistymi lub niepoprawne lub szkodzą innym;
   5. publikowania jakichkolwiek treści w treściach użytkowników, których użytkownik nie jest uprawniony do przekazania (np. z powodu obowiązków związanych z tajemnicą itp.).
   6. zapewnić lub udostępnić wspólnocie Jafila żadnych mediów, które są szkodliwe dla nieletnich oraz informacje pornograficzne, niemoralne lub w jakikolwiek inny sposób budzące zastrzeżenia;
   7. nie wysyłania masowych wiadomości e-mail za pośrednictwem społeczności Jafila użytkownikom, którzy nie chcą tego robić lub którzy nie mają podstawy prawnej do ich wysyłania;
   8. uwzględnienie przyjętych zasad bezpieczeństwa danych, a w szczególności zapewnienie, że jego systemy, treści, skrypty lub programy są zaprojektowane w sposób stwarzający ryzyko dla działania innych systemów - w szczególności wykorzystanie zautomatyzowanych mechanizmów, zautomatyzowanego oprogramowania, robotów, roboty, pająki i / lub skrypty.
   9. zabezpieczenie składanych przez siebie składek i danych na własną odpowiedzialność; dotyczy to również nowo ustawionych treści, które mogą zostać utracone podczas ustawiania;
   10. wykorzystanie społeczności Jafila do rozpowszechniania wszelkich materiałów propagandowych od strony lub innej organizacji zadeklarowanej przez Trybunał Konstytucyjny lub jakichkolwiek innych środków propagandowych lub propagandowych podżegających nienawiść przeciwko grupom ludności lub przeciwko narodowej, rasowej, religijnej lub etnicznej grupie lub powołując się na arbitralne przeciwstawia się im lub atakuje ludzką godność innych poprzez obrażanie, złośliwe pogardy lub zniesławiania części populacji lub którejkolwiek z wyżej wymienionych grup
   11. Nie używaj społeczności Jafila do rozpowszechniania informacji, które służą jedynie propagowaniu politycznego lub ideologicznego zaangażowania
   12. za pośrednictwem społeczności Jafila, aby nie rozpowszechniać informacji, które oferują lub reklamują produkty lub usługi w celach komercyjnych, jeżeli rozpowszechnianie reklam między Jafilą a użytkownikiem nie zostało wyraźnie uzgodnione jako (oddzielna) część umowy;
   13. nie rozpowszechnianie, za pośrednictwem społeczności Jafila, żadnych informacji, które oferują i / lub promują narkotyki, środki odurzające i substancje zmieniające umysł, broń i akcesoria do broni, sprzęt i oprogramowanie do odszyfrowywania informacji i treści chronionych prawami autorskimi oraz inne artykuły, które są sprzeczne z naruszeniem Halal lub których stosowanie i / lub sprzedaż podlega prawnym ograniczeniom lub zakazom;
   14. nie rozpowszechnia żadnych informacji i / lub plików za pośrednictwem społeczności Jafila, które mogą zakłócać, uszkadzać lub niszczyć oprogramowanie lub sprzęt, w tym wirusy komputerowe, robaki, trojany i oprogramowanie odmowy usług.
  5. Każdy użytkownik dodatkowo zgadza się i gwarantuje
   1. nie składać fałszywych lub wprowadzających w błąd stwierdzeń na temat swojej osoby;
   2. nie wykorzystywać ani nie publikować żadnych danych osobowych ani innych informacji jakiegokolwiek innego użytkownika w jakikolwiek sposób;
   3. przestrzegać zasad netykiety, w szczególności szacunku i uprzejmości;
   4. Udzielając Jafili wszelkich treści, takich jak wpłaty, teksty, obrazy, pliki dźwiękowe i filmy, w celu przyznania bezpłatnego, nieograniczonego, niewyłącznego i nieodwołalnego prawa użytkowania do odpowiednich treści, a także do poszczególnych składników. Prawo do użytkowania obejmuje wszystkie obecne i przyszłe działania związane z eksploatacją, w tym prawo do przetwarzania w każdym możliwym i możliwym przyszłym procesie technicznym oraz na możliwych dalszych ścieżkach eksploatacji. W związku z tym Jafila jest objęta ochroną praw osobistych i osobistym prawem użytkownika zatrudniającego, w szczególności uprawnionego do korzystania z przesłanych treści do swoich własnych celów - w tym komercyjnych lub komercyjnych, reprodukcji, rozpowszechniania, tłumaczenia, przewodowej lub bezprzewodowej w drodze zaproszenia do publicznego utylizacja (online, dostęp i przesyłanie), archiwizowanie i nagrywanie w bazach danych, a także używanie w mediach drukowanych wszelkiego rodzaju (w szczególności w gazetach i czasopismach), a także - za opłatą lub bezpłatnie - za powyżej celów stronom trzecim, W szczególności Jafila jest uprawniona do przetwarzania treści zamieszczanych przez użytkowników w zakresie, w jakim jest to konieczne do przedstawienia graficznego, przyczyn redakcyjnych i / lub połączenia z innymi pracami. Prawo do korzystania obejmuje również wykorzystanie reklamy Jafila i jej usług. Jeżeli Jafila uzyskał prawa, Jafila jest uprawniona do korzystania, ale nie jest zobowiązana do korzystania z tych praw. Jafila może przekazać lub sublicencjonować wszystkie prawa przyznane stronom trzecim w całości lub w części za opłatą lub bezpłatnie;
   5. w przypadku zdjęć / zdjęć opublikowanych przez użytkownika, za całkowitą odpowiedzialność za to, że ani wykorzystanie zdjęcia zgodnie z poprzednimi akapitami, ani zdjęcie (zdjęcia) same w sobie nie kolidują z prawami osób trzecich ; zgoda osób przedstawionych jest dostępna do publikacji - w szczególności również w kontekście reklamowym (patrz punkt 5.5.4);
   6. jeśli użytkownik sam nie jest właścicielem praw do jakichkolwiek treści, które podał, użytkownik Jafila jest odpowiedzialny za zapewnienie, że właściciel treści wyraził zgodę na przeniesienie praw zgodnie z powyższymi postanowieniami. Użytkownik uważa to - tak jak w przypadku wszystkich powyższych
  6. Treści oferowane przez Jafila są chronione prawem autorskim i / lub innymi prawami własności intelektualnej (np. Prawa do znaków towarowych). Ich użycie podlega zatem obowiązującym prawom autorskim i innym przepisom ochronnym. Dotyczy to również treści publikowanych lub publikowanych w inny sposób przez innych użytkowników. Jakiekolwiek wykorzystanie tych treści, w szczególności ich powielanie, rozpowszechnianie, przetwarzanie, publiczne udostępnianie przez użytkownika jest dozwolone wyłącznie za wyraźną zgodą odpowiedniego właściciela praw autorskich. Jeśli użytkownik chce korzystać z tych treści, musi uzyskać niezbędne uprawnienia od posiadaczy praw na własny koszt i ryzyko.
  7. W każdym razie Jafila jest uprawniona do usunięcia całej zawartości społeczności Jafila w dowolnym czasie i bez zamiany, szczególnie jeśli wydaje się, że są to (strona) treści polityczne, niemoralne i / lub niezgodne z prawem. Z tego jednak nie wynika obowiązek czerpania z Jafila.
 1. Odpowiedzialność i gwarancja
  1. Jafila wyklucza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody spowodowane przez Jafila, ani celowo, ani przez rażące niedbalstwo. Jednakże to ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód osobowych ani prawnie wiążących zobowiązań.
  2. Odpowiedzialność Jafila za rzetelność informacji zawartych na Platformie jest wykluczona, chyba że Jafila świadomie podała fałszywe informacje sobie na Platformie.
  3. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w pkt 6.1, mają również zastosowanie do przedstawicieli, pracowników i / lub pełnomocników firmy Jafila.
  4. Obowiązuje prawo gwarancyjne. Dokładność informacji podanych na platformie jest wykluczona, chyba że Jafila świadomie przekazała sobie fałszywe informacje na platformie.
 1. Obowiązujące prawo
  1. Obowiązuje wyłącznie prawo austriackie, wyłączając jego normy dotyczące przekazywania i Konwencję sprzedaży ONZ. Poprzez ten wybór prawa, użytkownik, jeśli jest konsumentem, nie jest w żaden sposób ograniczony w swoich przekonujących prawach swojego kraju.
 1. przepisy końcowe
  1. Nieskuteczność lub niewykonalność któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Nieefektywne lub niewykonalne postanowienie uznaje się za zastąpione skutecznym i wykonalnym postanowieniem, które jest najbliższe mu w sensie ekonomicznym i celu. To samo dotyczy wszelkich luk.

OGÓLNE WARUNKI DLA REKLAMODAWCÓW I REKLAMODAWCÓW PREMIUM NA PORTALU JAFILI

 1. Twoja przedsiębiorcza jakość
  1. Portal Jafila oferuje firmom możliwość reklamowania własnych towarów i / lub usług na portalu lub do użytkowników portalu.
  2. Korzystanie z portalu podlega warunkom użytkowania portalu Jafila (skrót "Warunki korzystania"). Dostęp do niniejszych Warunków korzystania można uzyskać tutaj: http://jafila.com/terms.
  3. Jeśli reklamujesz swoje własne towary i / lub usługi na portalu lub w stosunku do użytkowników portalu,
   1. gwarantujemy, że jesteś przedsiębiorcą w rozumieniu austriackiej ustawy o ochronie konsumentów ("KSchG"), a zatem nie konsumentem, dzięki czemu zabezpieczasz i uchylasz się przed Jafila nieszkodliwym w tym względzie i bez winy, oraz
   2. Zgadzasz się na te warunki i warunki użytkowania oraz akceptujesz je, niniejsze warunki i zasady użytkowania w przypadku sprzeczności.
 1. Reklama na platformie: reklamodawcy i reklamodawcy premium
  1. Jako reklamodawca możesz korzystać z funkcji platformy, aby promować własne towary i / lub usługi za opłatą, zgodnie z obowiązującymi cenami Jafila. Aktualne i przyszłe planowane funkcje platformy znajdują się w punkcie 1.2 Warunków korzystania. Aktualny cennik Jafila można znaleźć tutaj: http://jafila.com/business
  2. Ponadto oferujemy również pakiet Premium Jafila, który pozwala reklamodawcy premium korzystać z dodatkowych funkcji i / lub korzyści na portalu. Pakiet premium Jafila kosztuje netto za miesiąc kalendarzowy [STANDARD: 19,90 EUR] [PRZEDSIĘBIORSTWO: 14,90 EUR] [PROFESJONALNY: 9,90 EUR] (plus VAT i nie dotyczy wszystkich podatków i ceł, w szczególności opłat reklamowych) i oferuje następujące Zalety następujących warunków (dla okresu obowiązywania umowy i opcji zakończenia, patrz punkt 2.10 - proszę również zauważyć, że zgodnie z punktem 2.10, żadne aliquot payments ani aliquot refundacje nie są możliwe, więc to do ciebie należy wybór najlepszego czasu dla Ciebie Wnioski umowy, w ramach której należy zaplanować rozsądny termin realizacji faktycznego zawarcia umowy - patrz również punkt 2.4, dotyczące płatności, terminów spłaty lub terminów płatności, a także opcji płatności, patrz punkt 5):
   1. Słowa kluczowe i optymalizacja pod kątem wyszukiwarek (znana również pod nazwą "Search Engine Optimization" lub "SEO") autorstwa Jafila;
   2. Możesz tworzyć oferty i ogłoszenia, które są widoczne dla takich użytkowników lub wyświetlane dla tych użytkowników, którzy wybierają Twoją firmę i / lub twoje produkty lub usługi jako "ulubione" i tym samym "faworyzują" je "mieć";
   3. Otrzymujesz naszą obsługę klienta dla reklamodawców premium w postaci
    1. Odpowiedzi na twoje pytania przez e-mail na support@jafila.com w ciągu (okres, np. 2 dni robocze lub 48 godzin)
   4. Możesz przeglądać statystyki online dotyczące preferencji Twojej firmy lub poszczególnych produktów lub usług, które zrobili użytkownicy;
   5. W okresie obowiązywania umowy Jafila Premium otrzymasz zniżkę na wszystkie ceny netto reklam, które są wymienione w obowiązującym cenniku Jafila (patrz także punkt 2.1);
   6. Możesz ustawić zdjęcie tytułowe na swojej stronie profilu, które możesz zmienić w dowolnym momencie (w zakresie możliwości technicznych lub układ-technicznych);
   7. Możesz edytować swoją stronę profilu samodzielnie, samodzielnie pisząc tekst i zamieszczając tam zdjęcia, a także zmieniając teksty i zdjęcia samodzielnie w dowolnym momencie (w zakresie możliwości technicznych lub układ-technicznych);
   8. Twoja reklama będzie również wyświetlana w aplikacji Jafila, która jest przeznaczona dla urządzeń mobilnych (smartfonów i tabletów) (jeśli jest to technicznie możliwe lub możliwe z technicznego układu i odpowiednie); i
   9. Możesz (w zależności od aktualnej dostępności) wziąć udział w specjalnych pakietach reklamowych, które otrzymasz w razie potrzeby osobno (np. Broszury z kuponami, wydarzenia, inne promocje i oferty od Jafila). Jednak nie ma roszczenia, że ​​Jafila oferuje i / lub prowadzi takie specjalne pakiety promocyjne.
   10. Umowa o pakiet Jafila Premium obowiązuje przez [STANDARDOWE 6 miesięcy] liczone od zawarcia umowy. Jeśli zawrze Pan umowę o pakiet Premium Jafila nie pierwszego dnia miesiąca, ale tylko w ciągu miesiąca (np. 2:11, 15:11 lub 29:11), ale nadal będzie to cena miesięczna i nie będzie płatności aliquot lub zamiast tego aliquot zwracać tę cenę. Z końcem tego okresu obowiązywania umowy pakiet Jafila Premium nie zostanie przedłużony automatycznie. Po wygaśnięciu umowy Jafila Premium Package, musisz zawrzeć nową umowę z Jafila na aktualne warunki, jeśli sobie tego życzysz. Możesz wypowiedzieć umowę o pakiet Jafila Premium pod koniec każdego miesiąca z miesięcznym wypowiedzeniem (np. Listownie lub e-mailem). Dla terminowości zakończenia jest przybycie do autorytetu Jafila.
   11. W odniesieniu do płatności, terminów płatności i opcji płatności zastosowanie ma punkt 5 niniejszych warunków.
  3. Wszystkie reklamy podlegają wymaganiom pkt 5 Warunków korzystania. W związku z tym pkt 5 Warunków korzystania stosuje się odpowiednio do każdej reklamy. Jafila może odmówić i / lub usunąć dowolną reklamę, która nie spełnia tych wymagań, a firma Jafila nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub inne zmiany lub substytucje.
  4. Każda umowa zawierana jest tylko wtedy, gdy Państwa wniosek o zawarcie umowy lub oferta na zawarcie umowy przez Jafila została przyjęta na piśmie (np. E-mailem). Wiadomość (taka jak wiadomość e-mail) od Jafila, zgodnie z którą wniosek o zawarcie umowy lub oferta zawarcia umowy z Jafilą nie zostały jeszcze zaakceptowane przez Jafilę.
 1. Zakres niniejszych warunków
  1. Niniejsze zasady i warunki obowiązują od 01.02.2017. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub zmiany niniejszych warunków w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Warunki użytkowania poprzedzające ich użycie, a także ich okresy ważności można znaleźć pod następującym linkiem: http://jafila.com/terms.
  2. Wszelkie zmiany i / lub dodatki do niniejszych warunków nie będą miały wpływu na trwającą umowę pakietową Jafila Premium, dopóki nie wygaśnie lub zostanie rozwiązana w inny sposób.
 1. Odpowiedzialność i gwarancja
  1. Jafila wyklucza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody spowodowane przez Jafila, ani celowo, ani przez rażące niedbalstwo. W przypadku rażącego niedbalstwa, odpowiedzialność Jafila będzie ograniczona do sumy nagród już wypłaconych przez Ciebie i nieodwołalnie otrzymanych przez Jafilę.
  2. Zrzeczenia i ograniczenia mają również zastosowanie do przedstawicieli, pracowników i / lub pełnomocników firmy Jafila.
  3. Gwarancja jest wykluczona. Dotyczy to w szczególności - ale nie wyłącznie - ciągłej dostępności platformy i / lub reklam na niej umieszczonych i / lub za ich pośrednictwem. Jafila nie zobowiązuje się do przedłużania i przestojów platformy. Jafila nie składa żadnych obietnic, że Twoje reklamy dotrą do użytkowników, zwłaszcza że mogą blokować reklamy.
 1. Płatność, termin płatności i opcje płatności<
  1. Wszystkie ceny muszą być zapłacone z góry. W przypadku umów na pakiet Jafila Premium cena miesięczna jest również płatna z góry, pierwszego dnia każdego miesiąca w danym miesiącu kalendarzowym (tj. 1 stycznia w styczniu, 1,2 lutego w lutym, 1,3 marca w marcu itd.).
  2. Możesz zapłacić wygodnie przelewem bankowym lub poleceniem zapłaty. Jeśli chcesz zapłacić przelewem bankowym, skorzystaj z następujących danych konta: POSIADACZ KONTA: DIARAT GMBH IBAN: AT363200200000027458 BIC: RLNWATW1002 Kod banku: 32002 Jeśli chcesz zapłacić za pomocą polecenia zapłaty, skorzystaj z formularza polecenia zapłaty SEPA Koniec niniejszych warunków i zwrotu Użytkownik podpisał odpowiednią wydzieloną sekcję do naszych najlepszych informacji kontaktowych w niniejszych warunkach.
  3. Obowiązują ustawowe odsetki za zwłokę zgodnie z § 456 niemieckiego kodeksu handlowego ("UGB"), tj. Odsetki w wysokości 9,2 punktów procentowych powyżej stopy bazowej.
  4. Wszelkie podatki i opłaty - w szczególności opłaty reklamowe - ponoszone są tylko przez Ciebie.
  5. Kompensowanie Jafila z roszczeniami jakiegokolwiek rodzaju jest dozwolone tylko wtedy, gdy są one bezsporne, potwierdzone na piśmie lub zgodnie z prawem.
 1. Obowiązujące prawo i jurysdykcja
  1. Obowiązuje wyłącznie prawo austriackie, wyłączając jego normy dotyczące przekazywania i Konwencję sprzedaży ONZ. Wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich roszczeń i wszelkich sporów wynikających i na podstawie niniejszej umowy oraz w związku z jej wykonaniem jest sąd właściwy dla pierwszej dzielnicy w Wiedniu, Austria.
 1. przepisy końcowe
  1. Nieważność lub niewykonalność poszczególnych postanowień niniejszych Warunków nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Nieefektywne lub niewykonalne postanowienie uznaje się za zastąpione skutecznym i wykonalnym postanowieniem, które jest najbliższe mu w sensie ekonomicznym i celu. To samo dotyczy wszelkich luk.